Cách tính diện tích hình chữ nhật cho các bạn học sinh

Cách tính diện tích hình chữ nhật cho các bạn học sinh

Công thức tính diện tích hình chữ nhật thường được sử dụng bởi những học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 4. Không chỉ được áp dụng cho cấp 1, công thức tính diện tích hình chữ nhật còn được ứng dụng cho những học sinh cấp 2 và cấp 3 trong những bài tập hình học. Nếu bạn đang cần tính công thức hình chữ nhật nhưng lại bất chợt quên, thì có thể ôn lại kiến thức nhờ vào bài viết hôm nay của Dautubanthan.net.

Tính chất và dấu hiệu của hình chữ nhật là gì?

Không chỉ hình chữ nhật mà bất kỳ hình nào cũng có tính chất và các dấu hiệu để nhận biết. Bạn có thể nhận biết hình chữ nhật thông qua các thông tin sau đây:

Tìm hiểu tính chất và dấu hiệu của hình chữ nhật
Tìm hiểu tính chất và dấu hiệu của hình chữ nhật

Tính chất của hình chữ nhật

 • Điều đặc biệt của hình chữ nhật là nó bao gồm tất cả các tính chất của hình thang than cân và hình bình hành.
 • Những cạnh đối của hình chữ nhật song song và bằng nhau.
 • Hai đường chéo của hình chữ nhật cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

 • Hình chữ nhật là tứ giác có 3 góc vuông.
 • Hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật.
 • Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Cách tính diện tích hình chữ nhật

Công thức tính diện tích hình chữ nhật
Công thức tính diện tích hình chữ nhật

*Trường hợp biết chiều dài và chiều rộng.

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

Công thức tính diện tích hình chữ nhật như sau:

S = a x b

Trong đó:

 • a là chiều dài của hình chữ nhật
 • b là chiều rộng của hình chữ nhật
 • S là diện tích hình chữ nhật.

Ví dụ cách tính diện tích hình chữ nhật: Cho một hình chữ nhật có chiều dài bằng 8cm, chiều rộng bằng 4cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Giải:

Diện tích hình chữ nhật trên là:

S = a x b = 8 x 4 = 32 (cm2)

Công thức suy rộng của hình chữ nhật:

 • Chiều dài = Diện tích : chiều rộng.
 • Chiều rộng = Diện tích : chiều dài.

*Trường hợp biết đường chéo và một cạnh.

Với trường hợp chỉ biết một cạnh và một đường chéo, bạn phải tính được cạnh còn lại dựa trên đường chéo và cạnh đã có. Cụ thể, bạn có thể dựa vào định lý Pitago để thực hiện phép tính.

Cách tính chu vi hình chữ nhật

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, bạn lấy chiều dài cộng cho chiều rộng rồi chia 2.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật như sau:

P = (a + b) x 2

Trong đó:

 • a là chiều dài hình chữ nhật.
 • b là chiều rộng hình chữ nhật.
 • P là chu vi hình chữ nhật.

Ví dụ cách tính chu vi hình chữ nhật lớp 4:

Cho một hình chữ nhật có chiều dài bằng 8cm, chiều rộng bằng 4cm. Tính chu vi hình chữ nhật trên.

Giải:

Áp dụng công thức, ta có chu vi hình chữ nhật như sau:

P = (a + b) x 2 = (8 + 4) x 2 = 24 (cm).

Công thức suy rộng:

 • Chiều dài = Chu vi : 2 – chiều rộng.
 • Chiều rộng = Chu vi : 2 – chiều dài.

Một số bài toán tính diện tích hình chữ nhật

Một số bài toán đơn giản giúp tính chu vi và diện tích hình chữ nhật
Một số bài toán đơn giản giúp tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật ABCD biết chiều dài bằng 10cm, chiều rộng bằng 8cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD đó bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

S = a x b = 10 x 8 = 80cm2

Đáp số: Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 80cm2

Bài 2: Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 8m, chiều rộng bằng 5m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:

P = (a + b) x 2 = (8 + 5) x 2 = 26

Đáp số: Chu vi mảnh đất hình chữ nhật bằng 26m

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 15cm, chiều rộng bằng 7cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

P = (a + b) x 2 = (15 + 7) x 2 = 44 (cm).

Đáp số: Chu vi hình chữ nhật bằng 44cm.

Những lưu ý khi tính diện tích hình chữ nhật

 • Những đơn vị trong bài đưa ra có thể sẽ không giống nhau, vì vậy, bạn cần cẩn thận đổi nó về chung đơn vị đo lường. Một số bài toán đơn giản sẽ cho đơn vị giống nhau, ngược lại những bài toán khó hơn thường yêu cầu bạn đổi đơn vị.
 • Một lỗi sai thường thấy khi tính diện tích hình chữ nhật nữa, đó là viết sai đơn vị tính. Diện tích hình chữ nhật thường có mũ 2, bạn nên chú trọng yếu tố này.

Kết luận

Có thể thấy, cách tính diện tích hình chữ nhật không dễ cũng không khó. Bạn có thể gặp những bài toán đơn giản hoặc khó khăn tùy vào cấp độ bài toán. Tuy nhiên, nếu nắm được công thức và những công thức suy rộng của hình chữ nhật, chắc chắn bạn sẽ giải quyết chúng một cách dễ dàng.

5/5 - (1 bình chọn)